Facebook

Jaa tämä sivu Facebookissa!

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

TuSKY:n uutiset TuSKY:n uutiset

Obaman hallinto lääkekannabiksen kimpussa lääkeyhtiöiden hyväksi

Lähde: ENCOD 31.5.2011, The Weedblog 5.5.2011 ja The East Bay Express 25.5.2011

Uutisoimme aiemmin USA:n huumepoliisin myöntäneen lääkekannabiksen lääkinnälliset hyödyt. DEA:n ja Obaman hallinto jatkavat kuitenkin potilaiden ja lääkekannabisyritysten ahdistelua. Skitsofreniaako? Ei, vaan USA:n virallista kannabispolitiikkaa.

Obama Norml1Barack Obama käytti vaalikampanjassaan hyväkseen kannabiksen käyttäjien suosiota lupaillessaan olla puuttumatta kansalaisten tahtoon vapauttaa kannabis lääkekäyttöön. Obama lupasi vuonna 2009, ettei hän vastusta, jos liittovaltion asukkaiden enemmistö haluaa laillistaa kannabiksen lääkekäytön.

Obaman valtaan nousun jälkeen DEA on sananmukaisesti hyökännyt 90:een lääkekannabiksen jakelupisteeseen ja viimeisimpänä tempauksena liittovaltion syyttäjät ovat lähettäneet lääkekannabiksen käytön hyväksyneiden osavaltioiden poliitikoille uhkauskirjeitä, joissa uhataan jopa vangita osavaltioiden työntekijöitä, jos osavaltiossa hyväksytään lääkekannabiksen jakelu. Tämä on myös tehonnut: joidenkin osavaltioiden kuvernöörit ja ylimmät lainsäätäjät ovat peruneet kansanäänestyksissä voittaneita aloitteita. Silti lääkekannabiksen hyväksyneitä osavaltioita on jo kuusitoista, laillisten lääkekannabispotilaiden määrä on ylittänyt miljoonan ja lääkekannabiskaupan arvioidaan tuottavan 2 - 6 miljardia dollaria vuodessa.

Lääkekannabiksen vastustuksesta huolimatta on liittovaltio alkanut myöntää kannabiksen kasvatuslupia lääkeyhtiöille: DEA vahvisti Legalization Nation -järjestölle myöntäneensä kaikkiaan 55:lle nimeämättömälle yritykselle luvan kasvattaa kannabista. Aikaisemmin uskottiin, että ainoastaan Mississippin yliopistolla on NIDA:n sopimuksella yksinoikeus kasvattaa marihuanaa tutkimustarkoituksiin.

Vaikka USA:n liittovaltio kiistää kannabiksen lääkevaikutukset, on se kuitenkin hyväksynyt THC-pillerin tuotenimellä Marinol ja nyt lääkeyhtiöt ovat liittovaltion tuella tulossa mukaan lääkekannabisbuumiin.

Eli jos isot lääkeyhtiöt kasvattavat yhteistyössä hallituksen kanssa hamppua ja puristavat siitä pillerin, se on lääke. Mutta jos tavallinen kansalainen kasvattaa sitä kotonaan tai se on kasvatettu kaupungin tai osavaltion luvalla toimivassa puutarhassa, ja kansalainen laittaa sen vaporisaattoriinsa, on kyseessä rikos.

Tämä vaihe huumesodassa on todella kummallinen ja ristiriitainen. DEA on myöntänyt kaikessa hiljaisuudessa kasvatuslupia kaupallisille yrityksille samalla kun se käy potilaiden kimppuun ja lähettää uhkailukirjeitä osavaltioille ja kaupungeille varoitellen marihuanan ”kaupallisesta kasvatuksesta”.

Kansalaisten painostusjärjestön Americans for Safe Access’in edustaja Kris Hermes kertoi:

”Heidän täytyy tajuta se, että tällainen politikointi on kuin punainen vaate. Nyt lääkeyhtiöt viljelevät marihuanaa tukkumitassa tuottaakseen Marinol-pillereitä. Tällainen pakottaa hallituksen vastaamaan useampaan kysymykseen kuin mihin se haluaa.”

Politikointia kansallisen syöpäinstituutin kulisseissa

Lähde: Washington Independent 27.5.2011

NcicannaKansallisen syöpäinstituutin kotisivuilla ollut maininta kannabiksen syöpää parantavista ominaisuuksista ja sen poistaminen kertoo, millaista kannabispolitiikka on kulissien takana ja kuinka vähän tiede lopulta ratkaisee ihmisten terveyttä koskevissa asioissa.

TuSKY uutisoi aiemmin siitä, kuinka USA kansallisen terveysinstituutin (National Institute of Health, NIH) osasto syöpäinstituutti (National Cancer Institute, NCI) kirjoitti kotisivuillaan kannabiksen mahdollisista syöpää parantavista vaikutuksista ja kuinka lyhyen ajan kuluttua nuo tiedot muutettiin.

Cannabis Defence Coalition
-järjestön
aktivisti Phil Moeck hankki tiedonvapauslakiin nojautuen käyttöönsä asiakirjoja ja sähköpostiviestejä, jotka kertovat tämän tapahtumaketjun taustoista.

NCI julkaisi 17.3.2011 kotisivuillaan tietoja marihuanan terveyttä edistävistä vaikutuksista. Kannabistiedot ovat NCI:n kotisivuilla kohdassa Physician Data Query (PDQ) alaotsikolla ”cannabis and cannabinoids”, jota ylläpitää täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen toimituskunta. Kannabista käsittelevän kohdan vastaava toimittaja on toimituskunnan jäsen ja Kalifornian yliopiston integratiivisen syöpätutkimuksen johtaja Donald Abrams.

Abrams suosittaa kannabiksen käyttöä syöpälääkityksessä ja hänen halunsa tarjota kattava kuva kannabiksen käytöstä tulee hyvin julki asiakirjoista. Yhdessä kokouksessa toimituskunnan johtaja Jeffrey White kysyy Abramsin hyväksyntää sisällyttää ristiriitainen Afrikassa tehty tutkimus, jota jotkin tahot pitävät todisteena siitä, että kannabis aiheuttaa syöpää.

Abrams arvosteli tutkimusta siitä, ettei se ole toteutettu kovinkaan hyvin eikä siinä ole otettu tarpeeksi huomioon muita vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi löytyy USA:ssa tehtyjä ja tieteelliset kriteerit täyttäviä tutkimuksia kuten Donald Tashkinin vuonna 2006 valmistunut tutkimus sekä ns. Kaiser-aineistoon perustuva, vuonna 1997 julkaistu tutkimus.

Tashkinin vuonna 2006 valmistunut tutkimus oli USA:n kansallisen terveysinstituutin (NIH) alaisen kansallisen huumeiden väärinkäytön instituutin (National Institute on Drug Abuse, NIDA) rahoittama. NIDA:lla on ristiriitoja herättänyt hallituksen marihuanatutkimuksen ja -kasvatuksen monopoli.

Tashkinin laajan tutkimuksen tulos oli suuri yllätys: marihuana ei aiheuttanutkaan keuhkosyöpää vaan näytti laskevan syöpäriskiä. Samoin Kaiser-aineisto osoitti, että säännöllinen marihuanan käyttö ei liittynyt mitenkään kuoleman riskiin. Afrikassa tehdyssä tutkimuksessa taas havaittiin, että sekä tupakkaa että marihuanaa paljon polttavien keuhkosyöpäriski nousee, mutta ainoastaan marihuanaa polttavilla syöpäriski ei nouse.

Niinpä kaikki kolme tutkimusta esiteltiin NCI:n sivuilla mutta selityksen kera, että Afrikassa tehty tutkimus vahvistaa vain sen, että tupakan polttaminen voi aiheuttaa keuhkosyöpää mutta marihuanan polttamisella ei ole selvää syy-yhteyttä. Tiedot julkaistiin 17.3. ja viikkoa myöhemmin se oli kerinnyt uutisiin kautta maailman niin että NIH:ssä alettiin vaivautua.

NIDA:n tiedepolitiikan ja yhteyksien johtaja Susan Weiss (NIDA oli Tashkinin tutkimuksen rahoittaja) pyysi NCI:tä muuttamaan tiedot kotisivuilla siten, että tulee selvästi näkyviin se, ettei USA:n lääkevalvontavirasto (FDA) ole hyväksynyt marihuanaa; poistamaan kaikki sellaiset kohdat, joiden voisi tulkita kehottavan määräämään kannabista lääkkeeksi; korostamaan kannabiksen riippuvuuspotentiaalia; sekä linkittämään NIDA:n kotisivuilta tiedot marihuanan haittavaikutuksista.

NCI hylkäsi kaksi viimeistä pyyntöä mutta päätti, että kaksi ensimmäistä ovat hyväksyttävissä. NCI:n kotisivujen toimituskunta pohti sitä, kuinka pysyä yhteistyössä NIDA:n kanssa hylkäämättä tieteellistä johdonmukaisuutta ja toimituksellista itsenäisyyttä. Mutta yhä uudet liittovaltion toimistot alkoivat painostaa NCI:tä.

FDA:n lehdistövastaava otti yhteyttä NCI:hin virastonsa painostamana sekä erään kuuluisan toimittajan pyydellessä lisätietoja ”NCI:n lääkemarihuanan edistämisestä”.

NIDA ei ollut tyytyväinen saamiinsa myönnytyksiin ja kun siellä kuultiin USA:n johtavan huumesotaa vastustavan järjestön Drug Policy Alliancen johtajan Ethan Nadelmannin levittävän tietoa, kirjoitti Susan Weiss NCI:lle ottavansa yhteyttä Valkoisen talon huumetoimistoon, sen johtajaan huumetsaari Gil Kerlikowskeen. Hän ei ole salannut vastustavansa marihuanaa vaarallisena huumeena, jolla ei ole mitään lääkinnällistä käyttöä.

Epäselväksi on jäänyt se, kuinka suuri huumetsaari Kerlikowsken osuus oli asiassa. Joka tapauksessa NCI taipui NIDA:n vaatimuksiin poistamalla kohdat kannabiksen käyttämisestä lääkkeenä ja sen mahdollisista syöpää parantavista vaikutuksista.

Abrams kirjoitti tapahtuneesta: ”Kaiserin ja Tashkinin tutkimukset puoltavat sitä kantaa, että kannabiksella olisi syöpää parantavia vaikutuksia ihmisellä. Mietittyäni asiaa olen sitä mieltä, etten voi tyytyä siihen, että NIDA pakottaa meille politiikkansa. Kotisivuilla olleen tekstin hyväksyi koko toimituskunta. Vaadin, että koko toimituskunta saa keskustella asiasta ennen kuin meitä pakotetaan taas ruotuun. Harkitsen eroavani toimituskunnasta jos me sallimme politiikan likaavan tieteen.”

Myöhemmässä vaiheessa NCI:n ja NIDA:n virkamiehet neuvottelivat siitä, että NCI:n sivuille pitäisi laittaa lisää NIDA:n tietoja kannabiksen haittavaikutuksista. Näistä piti keskustella toimituskunnan kokouksessa 6. toukokuuta mutta muutoksia ei ole sivuilla näkynyt.

USA:n liittovaltion kannabiksen luokittelu oikeudessa


Lähde: NORML 23.5.2011

Ryhmä järjestöjä jätti USA:n vetoomustuomioistuimelle kanteen Obaman hallinnon pakottamiseksi antamaan vastaus yhdeksän vuotta sitten jätettyyn vetoomukseen luokitella kannabis uudelleen liittovaltion lainsäädännössä.

Coalition for Rescheduling Cannabis (CRC) jätti vuonna 2002 USA:n liittovaltion huumepoliisille, DEA:lle, vetoomuksen muuttaa kannabiksen luokitus, jota perustellaan sillä, että ”kannabiksella ei ole hyväksyttyä lääkinnällistä käyttöä” ja koska "sen käyttöön liittyy suuri väärinkäytön riski”.

DEA hyväksyi vetoomuksen muodollisesti vuonna 2003 ja siirsi sen edelleen Department of Health and Human Services (HHS) -osastolle tieteellistä ja lääketieteellistä tarkastelua varten. Sen jälkeen liittovaltiolta ei ole tullut vastausta.

Oikeuteen jätetyssä haasteessa vaaditaan vastausta kuudenkymmenen päivän kuluessa.

”Tämä DEA:n yli kahdeksan vuoden viivyttely sen jälkeen, kun vetoomuksemme oli merkitty vastaanotetuksi, on anteeksiantamatonta. Tämä viraston viivyttely vetoomuksen käsittelyssä ei perustu mihinkään järkisyihin ja siksi vaadimme oikeutta puuttumaan asiaan.”

USA:n huumelain mukaan oikeusministerillä on valta luokitella jokin aine uudelleen huumelain perustana olevassa luokituksessa jos kyseisen luokan kriteerit eivät täyty kyseisen aineen kohdalla. Oikeusministeri on luovuttanut tämän vallan DEA:n johtajalle.

CRC:n uudelleenluokitteluvetoomuksessa vaaditaan kannabiksen luokittelua lievempään luokkaan nykyisen I luokan sijaan ”sillä perusteella, että 1) kannabiksella on hyväksyttyä lääkkeellistä käyttöä USA:ssa; 2) sitä on turvallista käyttää terveydenhoidon valvonnassa ja sen väärinkäyttöpotentiaali on alhaisempi kuin I tai II luokkien huumeilla; 3) sen riippuvuuspotentiaali on myös alhaisempi kuin I tai II luokkien huumeilla.”

NORML jätti samanlaisen vetoomuksen kannabiksen uudelleenluokittelemiseksi vuonna 1972 mutta se otettiin kuultavaksi vasta vuonna 1986. Vuonna 1988 DEA:n tuomari Francis Young antoi päätöksensä, jonka mukaan kannabis ei täytä USA:n huumeluokituksen 1. luokan kriteerejä ja se tulisi luokitella uudelleen.

Google Marinol AdSilloinen DEA:n johtaja hylkäsi DEA:n oman tuomarin päätöksen, minkä vetoomustuomioistuin vahvisti vuonna 1994. NORML uudisti vetoomuksensa vuonna 1995, minkä DEA hylkäsi vuonna 2001.

USA:n huumepoliisin, DEA:n kotisivuilla todetaan: ”Medical marijuana already exists. It's called Marinol.”

 


Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.